Betaalverzoek inzake CJIB

Once more some stupid spammer trying to get people to pay them lots of money. It was sent to my sister who could not understand how she had to pay so she asked me how. I quickly discovered that this is a big scam and told her so. And I’m posting it here to warn other people about this scam too and how scammers try new tricks every time hoping for the suckers who are scared enough to pay.

Since this scam was written in Dutch, I will continue in the Dutch language.


Clip

Mijn zus ontving vandaag deze email van het “CJIB” betreffende een verkeersboete van 155 euro. Het dreigt ermee dat haar bankrekening wordt geblokkeerd met ingang van 13 mei, wat dus al gebeurd zou zijn. Ze moet voor 19 mei betalen, dus op de dag dat ze de email ontving. En ja, dat is de manier waarop spammers proberen om hun slachtoffers mee onder druk te zetten zodat ze betalen zonder na te denken.

Wat belangrijk is, is hoe de spammers aanwijzingen geven om een prepaid credit card aan te schaffen om zo de boete mee te betalen. Vervolgens moet je naar een site toe, waar geeneens een domeinnaam aan hangt. Het is een URL met IP adres 153.122.39.197 en daarbinnen een folder. Daar zie je vervolgend een vrij kaal scherm met een betaalknop.

Clip_2Clip_3Clip_5Klik je vervolgens verder dan krijg ik met Google Chrome al een waarschuwing dat de site is geblokkeerd wegens phishing. Ik neem even het risico en kom bij het volgende plaatje. Daar moet de 3B pincode worden ingevuld, waarna de oplichter de gehele creditcard kan leeghalen. Wie uiteindelijk een 19-cijferig nummer invoert krijgt vervolgens een pagina te zien die aangeeft dat de betaling succesvol was (terwijl ik een willekeurig nummer gebruikte) en ik zal binnen drie tot 5 dagen bericht krijgen van de belastingdienst.

Belastingdienst?

Het bedrag van 155 euro komt mooi overeen met de hoogste waarde van de betreffende maatschappij. Gelukkig hebben ze al door dat er dergelijke nepmails over het Internet gaan zodat iedereen op Beltegoed Opwaarderen daar nog eens de waarschuwing over deze oplichterij te zien krijgt.

Clip_4

Jammer dat de waarschuwing onder de betaalknoppen staat en niet erboven, waar ze nog beter opvallen. Maar iedereen zou dit toch als een waarschuwing moeten zien. Hopelijk is het duidelijk genoeg maar er zullen altijd mensen zijn die in dit soort oplichterij trappen.

Hoe komt het dat er zoveel mensen in trappen? Dat is heel simpel. Dergelijke berichten worden vaak naar grote aantallen adressen verstuurd. Als 1% van de bevolking er in trapt en ze versturen het naar 100.000 adressen dan zijn dat toch al weer 1.000 slachtoffers. En dat maal 150 euro maakt het een winstgevende actie, maar wel illegaal. Gelukkig is het percentage slachtoffers nog veel lager dan 1% maar al zijn er 10 slachtoffers in die grote groep, het geld komt dan wel binnen met relatief weinig moeite.

Hoe kun je je wapenen tegen deze oplichters? Eigenlijk moet je daarvoor gewoon goed opletten en goed weten hoe bepaalde bedrijven en organisaties werken. Het CJIB zal echt niet via prepaid creditcards betaald willen worden. Het CJIB zal sowieso nooit via het Internet boetes proberen te innen.

Dergelijke constructies zijn vooral bedoeld om geld weg te sluizen zodat het slachtoffer er niet meer bij komt. Je bent het geld gewoon kwijt zodra je op deze manier hebt betaald. Ook de creditcard maatschappij kan het niet terugkrijgen omdat ze het beltegoed erop gebruiken om bijvoorbeeld een duur 06-nummer mee te bellen. Dan is de creditcard leeg en ligt het geld bij een telefoon maatschappij die het weer moet doorbetalen aan een bel-bedrijf. En van daar gaat het geld weer verder weg van het slachtoffer.

Wat ook van belang is, is dat de site nergens om mijn persoonlijke gegevens vraagt. Deze staan zelfs niet in de email. Het is gericht aan de bestuurder, zonder zelfs een nummer van een kentekenplaat te vermelden. Dat kunnen de oplichters ook niet want ze hebben deze gegevens niet. Als iemand een rekening per email verstuurt dan zou je toch meer gegevens in de email verwachten. Het gebrek aan deze persoonlijke gegevens is ook een waarschuwing.

Wie technisch iets handiger is kan ook nog eens naar de ‘headers’ van de email kijken om te bepalen waar de email vandaan komt. En dan blijkt dat de email afkomstig is van hetzelfde IP adres als de site zelf. Een adres dat ergens in Japan te vinden is. Mogelijk een Japanse computer die onderdeel is geworden van een botnet en dus misbruikt wordt zonder dat de eigenaar dit beseft. Om de oplichter te vinden is dit dus geen behulpzame manier. Daarvoor zul je het geld moeten volgen…

Maar sowieso moet je altijd oppassen met verzoeken tot betalen per email. Eigenlijk zou je dat standaard moeten weigeren, tenzij je zeker bent dat het iets betreft dat je nog moet betalen.

Nu nog even de volledige email zoals deze is ontvangen via de hotmail account van mijn zuster:

x-store-info:4r51+eLowCe79NzwdU2kRyU+pBy2R9QCj0/8P6fDMVumMo6iGJG5XQGQsGw4y+KC5jGdX6A7+/ZVHRw3c8psWXtc+cAfssqe5kw3LdG9RbC+kh049fg5aL5vFishJNonRedbn/JCR2Y=
Authentication-Results: hotmail.com; spf=none (sender IP is 153.122.39.197) smtp.mailfrom=cjibnoreply@cjib.nl; dkim=none header.d=cjib.nl; x-hmca=none header.id=cjibnoreply@cjib.nl
X-SID-PRA: cjibnoreply@cjib.nl
X-AUTH-Result: NONE
X-SID-Result: NONE
X-Message-Status: s1:n
X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0wO0Q9MjtHRD0yO1NDTD02
X-Message-Info: OR3oMfwJnYHF1wanhF69C9Yey20TK9h7x9GWXuv5yaEGAfYu81s5sUj6V3GqMLsbaFOGIxV4jNuK1YTPnnwB8khYxF5czLKOeqtp5CEeiwA6KP8+eQfiSR4aZ+C9AR+10UtHFivL+rY5J1BgXCW7aHs
+IXGFCGuG7VDEq8ZxsEs1ttSXkle85ecru4AU5KBKfNEdJylVvJENsulQeQGWmUjowK3sd7ew
Received: from vps1.cpanel.net ([153.122.39.197]) by BAY0-MC6-F21.Bay0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4900);
Fri, 16 May 2014 18:16:02 -0700
Received: from [62.140.132.229] (port=27929 helo=newran)
by vps1.cpanel.net with esmtpa (Exim 4.82)
(envelope-from <cjibnoreply@cjib.nl>)
id 1WlTE6-0002gc-Bo; Sat, 17 May 2014 10:15:51 +0900
Reply-To: <noreply@cjib.nl>
From: “Centraal Justitieel Incassobureau”<cjibnoreply@cjib.nl>
Subject: Betaalverzoek inzake CJIB
Date: Sat, 17 May 2014 03:15:51 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
boundary=”—-=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712″
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname – vps1.cpanel.net
X-AntiAbuse: Original Domain – hotmail.com
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID – [47 12] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain – cjib.nl
X-Get-Message-Sender-Via: vps1.cpanel.net: authenticated_id: newran/only user confirmed/virtual account not confirmed
Bcc:
Return-Path: cjibnoreply@cjib.nl
Message-ID: <BAY0-MC6-F21LjANJQ000b8ac21@BAY0-MC6-F21.Bay0.hotmail.com>
X-OriginalArrivalTime: 17 May 2014 01:16:02.0669 (UTC) FILETIME=[91B0C9D0:01CF716D]

This is a multi-part message in MIME format.

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: text/html;
charset=”Windows-1251″
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#FFFFFF leftmargin=5 topmargin=5 rightmargin=5 bottommargin=5>
<FONT size=2 color=#000000 face=”Arial”>
<DIV>
<IMG align=middle border=0 width=400 height=69 src=”cid:00E9BAC800C5$03195E81$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc”></DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
Geachte bestuurder,</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen voor het overtreden van een verkeersvoorschrift.</DIV>
<DIV>
Het openstaande bedrag is niet volledig op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.</DIV>
<DIV>
Daarom zullen wij de bank opdracht gegeven uw rekening te blokkeren per dinsdag 13 mei 2014.</DIV>
<DIV>
Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen in de informatie die het BKR over u ontvangt.</DIV>
<DIV>
Het blokkeren van rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkkeerd is met ingang 13-05-2014 voor een periode van vier werken.</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
Met de 3v online krediet kunt u online op onze website de betaling voldoen. U dient hieronder te klikken op<B><I> </B></I><I>3v credit kopen</I> .</DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
<A href=”http://beltegoedopwaarderen.nl/3v”><FONT color=#0000FF><B><U>3v</B></U></FONT></A><A href=”http://beltegoedopwaarderen.nl/3v”><FONT color=#0000FF><B><U> credit
kopen</B></U></FONT></A></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
Let op: nadat uw de 3v (prepaid credit) heeft gekocht dient u de 19 cijferige nummercode hieronder te activeren om de betaling te voldoen.</DIV>
<DIV>
Klik hieronder op <I>aanmaning betalen</I><B><I>.</B></I></DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<A href=”http://153.122.39.197/~newran/”><FONT color=#0000FF><B><U>Aanmaning betalen</B></U></FONT></A></DIV>
<DIV>
Het volledige bedrag van Eur 155,00 (inclusief kosten) moet uiterlijk 19-05-2013 worden betaald. Doet u dit niet, dan wordt u per 19-05-2014 geregisteerd bij BKR.</DIV>
<DIV>
Voorkom blokkade van uw rekening.</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
Hoogachtend,</DIV>
<DIV>
<IMG align=middle border=0 width=120 height=60 src=”cid:00C18EFDDDDC$00C87F7D$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc”></DIV>
<DIV>
Centraal Justitieel Incassobureau.</DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
</FONT>
</BODY></HTML>

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: image/jpeg;
name=”2007-04-05_handtekening.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <00C18EFDDDDC$00C87F7D$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc>

[SNIP – Some UUEncoded data]

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: image/jpeg;
name=”download.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <00E9BAC800C5$03195E81$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc>

[SNIP – Some UUEncoded data]

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712–

 

Multithreading, multi-troubling.

Recently, I worked on a small project that needed to make a catalog of image files and folders on my hard disk and save this catalog in a database. Since my CGI and my photography hobby generated a lot of images, it would be practical to have something easy to support it all. Plenty of software that already does something like this, but none that I liked. Especially since I want to connect images to derived images, group them, tag them, share them, assign licenses to them and publish them. And I want to keep track of where I’ve shared them already. Are they on Flickr? CafePress? DeviantArt? Plus, I wanted to know if they should be rated as adult. Some of my CGI artwork is naughty by nature (because nude models are easier to work with) and thus unsuitable for a broad audience.

But for this simple catalog I just wanted to store the image folder, the image filename, an image name that would be the filename without extension and without diacritics, plus the width and height of the image so I could calculate the image ratio. To make it slightly more complex, the folder name would be a relative folder name based on a root folder that’s set in the configuration. This would allow me to move the images to a different folder or use the same database on a different machine without the need to adjust all records.

So, the database structure is simple. One table that has the folders, one table containing image ratios and one for the image names and sizes. The ratio table will help me to group images based on the ratio between width and height. The folder table would do the same for grouping by folder. The Entity Framework would help to connect to this database and take away a lot of my troubles. All I have to do now is write a simple library that would fill and keep up this catalog plus a console application to call those methods. Sounds simple enough.

Within 30 minutes, the first version was ready. I would first enumerate all folders below the source folder, then for each folder in that list I would collect all image files of type PNG, JPG and BMP. The folder would be written to the folder table and the file would be put in the Image table. Just one minor challenge, though…

I want to add the width and height of the image to the image table too, and based on the ratio between width and height, I would have to either add a new ratio record, or change an existing one. And this meant that I had to read every file into memory to find its size and then look if there’s already a ratio record related to it. If not, I would need to add the new ratio record and make sure the next request for ratio records would now include the new ratio record. Plus, I needed to check if the image and folder records also exist in the database, because this tool needs to update only for new images.

The performance was horrible, as could easily be predicted. Especially since I make images and photo’s at high resolutions, so reading those files does take dozens of milliseconds. No matter that my six cores at 3.5 GHz and 32 GB of RAM turns my system in a Speed Demon, these read actions are just slow. And I did it inefficiently since I have six cores but my code is just single-threaded. So, redo from start and this time do it multithreaded.

But multithreading and the Entity Framework don’t go well together. The database connection isn’t threadsafe and thus you cannot access the database methods from multiple threads. Besides, the ratio table could generate collisions when two images with the same, new ratio are processed. Both threads would notice the ratio doesn’t exist thus both would add it. But one of those would then fail because the other would have added it first. So I needed to change my approach.

So I Used ‘Parallel.ForEach’ to walk through the folder list and then again for all files within the folder. I would collect the data in internal lists and when the file loop was done, I would loop through all images and add those that didn’t exist. And yes, that improved performance a lot and kept the conflicts with the ratio table away. Too bad I was still reading all images but that was not a big issue.Performance went up from hours to slightly over one hour. Still slow.

So one more addition. I would first read all existing folders and images from the database and if a file existed in this list, I would not read it’s size anymore since it wasn’t needed. I could skip the image. As a result, it still took an hour the first time I imported all images, but the second run would finish within a minute, since there wasn’t anything left to read or add. The speed was limited to just reading the files and folders from the database and from the disk.

When you’re operating these kinds of projects in an Agile team and you’re scrumming around, things will slow down considerably if you haven’t thought about these challenges before you started the sprint to create the code. Since the first version looks quite simple, you might have planned it as a very short task and thus end up with extremely slow code. In the next sprint you would have to consider options to speed things up and thus you will realize that making it multithreaded is a bigger task. And while you are working on the multithreaded version, you might discover the conflicts with the Entity Framework plus the possible collisions within the tables. So the second sprint might end with a buggy but faster solution with lots of exception handling to catch all possible problems. The third sprint would then fix these, if you manage to find a better solution. Else, this problem might haunt you to the deadline of the project…

And this is where teams have to be real careful. The task sounds very simple, but it’s not. These things are easily underestimated by a team and should be well-planned before you start writing code. Experienced developers will detect these problems before they start, thus knowing that they should take their time and plan carefully without writing code immediately. (I only did it so I could write this post.) The task seems extremely simple and I managed to describe it in the second paragraph of this post with just three lines. But the solution with a high performance will require me to think before I start writing code.

My last approach is the most promising, though. And it can be done by using multithreading but it’s far more complex than you’d assume at first. And it will be memory-hungry because you need to create several lists in memory.

You would have to start with two threads. One thread will read the database and generate lists of files, folders and ratios. These lists must be completely in-memory because if you keep them as queryable lists, the system would try to continuously read them. Besides, once you’re done generating these lists you will want to close the database connection. This all tells you what you already have. The second thread will read all folders and by using parallel threads it would have to read all image files within those folders. But you would not read the image sizes yet, nor calculate all ratios.

When you’re done collecting the data, you will have to compare it all. You would start by comparing the lists of folders. Folders that exist in both lists can be ignored (but not their files.) Folders that exist in the database list but not the disk list should be deleted, including all files within those folders! Folders that are on disk but not in the database need to be added. Thus you can now start two threads, each with their own database connection. One will delete all folders plus their related images from the database that have been deleted while the other adds all new folders that are found on the disk. And by using two database connections, you can speed things up. You will have to wait for both threads to finish, though. But it shouldn’t be slow.

The next step would be the comparison of images. Here you do something similar as with folders. You split the lists in three different lists. One with all images that are unchanged. One with all images that need to be deleted. And one with all images that need to be added. And you would create a separate thread with its own database connection to delete the images so your main process can start working on the ratios table.

Because we now know which images need to be added, we can go through those files using parallel processing, read the image width and height and add this information to the image file records. When we have enriched this list with these sizes, we can use a LINQ query to generate a list of all ratios of those images and removing all duplicate ratios in this list. This generates the list of ratios that we would need to check.

Before we add the new images, we will have to check the ratios table. As with the folders table, we check for all differences. However, we cannot delete ratios that we haven’t found among the images, because we skipped the images that already exist. We will do this later, though. We will first start adding the new ratios to the database. This too can be done in a separate thread but it’s pretty fast anyways so why bother? A performance gain of two seconds isn’t worth the extra effort if a process takes minutes to finish. So add the new ratios.

Once all ratios are added, we can add all images. We could do this using parallel threads, with each thread creating a new database connection and processing all images from one specific folder or with one specific ratio. But if you want to add them multi-threaded I would just recommend to divide the images in groups of similar sizes. Keep the amount of groups relative to the number of processes (e.g. 24 for my six cores) and let the system do its work. By evenly dividing the images over multiple threads, they should all take about the same amount of time.

When adding the new images, you will have to find the related folder and ratio in the database again. This makes adding images slower than adding folders or ratios because you need the extra lookup. This performance would increase if we had kept the Folders and Ratio lists as queryable lists but then we could not open and close the connections, not could we use multiple connections to add those images. And we want multiple connections to speed things up. So we accept a slightly worse performance at this point, although we could probably speed it up a bit by using a stored procedure to add the images. The stored procedure would have parameters for the image name, the image filename, the width and height, the folder name and the ratio width and height. I’m not too fond of procedures with many parameters and I haven’t tested if this would increase the performance, but in theory it should be faster, especially if the database is on a different machine than the application.

And thus a simple task of adding images to a database turns out to be complex, simply because we need better performance. It would still take hours if it has a lot of new images to add but once you have it mostly filled, it will do quite well.

But you will have to ask yourself and your team if you are capable to detect these problems before you start a new sprint. Designs are simple, because designers don’t always keep the performance in mind. These things are easily asked for because they appear very simple, but have a lot of consequences. Similar problems might arise when you work with projects that need to be secure. The design might ask for a login screen with username and password, and optionally a few OpenID providers as alternative logins, but the amount of code to manage all this data and keep it secure is quite complex. These are real moments when you need to design some technical documentation first, which is something people often forget when working on an Agile project.

Still, you cannot blame the developer if the designer just writes a few lines and the developer chooses the first, slow solution. The result would be the requested task. It is the designer who needs to be aware of these possible performance pitfalls. And with Agile, you have a team. All team members should be able to point out that this simple description would have these pitfalls, thus making it a long and complex task. They should all realise that they will have to discuss possible solutions for this and preferably they do so as a team with just one computer. (The computer would be used to find information, not to write code!) Only when they agree on the proper solution then one or two of them could start writing code. And they would know how long this task will take. Thus, the task would finish within two sprints. In the first sprint, all team members would have a small task to meet and discuss the options. In the second sprint, one or more members would have a big task of implementing the code.

Or, to keep it simple: think before you start writing code!

Is XML in decline?

I happen to be one of those older software developers who saw the rise of XML. I even remember the older SGML standard, although I never used SGML. Version 1.0 of XML became an official standard in 1998. Once it became a standard, many companies started working to create the Killer App to work with XML without much of a hassle. And although at first many companies started to create their own XML parsers, not all of them were completely conform the standard. Those parsers disappeared fast enough too.

Right now, version 1.1 of XML is the latest standard. Yes, in 16 years not much has happened to this standard. And the changes that have been applied are more about supporting EBCDIC platforms and the newer Unicode definitions. There are discussions about a version 2.0 but it’s not likely to become a standard soon. Strange as it might sound, XML seems to be in decline if you look at how it’s used.

The power of XML was, of course, in the way how you defined these files and how you could do transformations on these file types. While we used DTD definition files at first to define the structure of an XML file, some smart people came up with the XSD schema format, which allowed more flexibility and is by itself an XML file. Combined with some nice, graphical tools, the XSD made it easier to define an XML file and to validate if an XML file conforms to the proper structure. And I’ve made plenty of XSD files between 2000 and 2010 since my work required a lot of XML data exchanges.

Of course, transformations are also important and here we use stylesheets. An XSLT file would be made in XML itself and define how you would convert an XML file to some other output format. In general, this output would be another XML file, an HTML document to display it in a web browser, a simple text file or even a comma-separated file. And in some special cases it could even create a complete rich text document that you could open in Word. This meant that you could e.g. send an XML file to a server and the server would then process it. It would validate the file with a schema and could do additional validation tools by using a style sheet. If it passed these validation style sheets, other stylesheets could then be used to extract data from the XML and send it to other servers for further processing, while it could also generate documentation to return to the user. You could do a lot of processing with just XML files.

Of course, XML also became popular because more developers started to create web services. And they used the SOAP protocol for this, which is a slightly complex protocol that’s heavily dependant on XML standards. Since SOAP also had some build-in version mechanism, you could always make sure if the client was still using the right SOAP definitions or not. You could even use several SOAP message formats on the same system with only the version number as difference. It wasn’t easy to set up, but it worked extremely well.
And more has been developed to support XML even more. The XPath expressions would allow you to point to specific elements within an XML document. With XQuery, you could execute queries on XML files and process the result. With namespaces you could even combine multiple XML definitions that uses similar entities. And then we have things like XLink, XPointer and XForms, which never have been very popular.

Between 2000 and 2010, it seemed that XML would be a dominating development technique. No more writing code in other programming languages that needed to be compiled, simply because XML happens to be a fast scripting environment. Many platforms started to have a standard for objects that could process XML files and knowledge of XML became a hard-needed requirement for developers. So, what changed?

Well, many developers consider the XML format a bit bulky, especially because tags are often used twice. Once to open the element and once to close it. Thus, if an element is called ‘NumberOfElements‘ then you have to write <NumberOfElements>10</NumberOfElements> and that’s a lot of text to store the number 10. As a result, some developers would then shorten those tag names so the resulting XML would be smaller. If you have 10,000 of these tags in your XML file, shortening it to TOE would save 26 characters per element, thus 260,000 characters in total. This doesn’t seem much but developers feel they gain more by these kinds of optimizations. With modern multi-core processors and systems with 8 or more GB of RAM, such optimizations might make the code half a second faster, which you barely notice with web services, but still… Developers think it saves a lot. And yes, when resources are truly limited, it makes a lot of sense but modern mentalities are that companies will just add a second server if one is too slow. Or more, if need be. This is because the costs of the more hardware is less expensive than the costs of having developers optimize the code even further.

These kinds of optimizations make XML files less human-readable while the purpose was to make this kind of data more readable. It becomes slightly worse when the XML file uses namespaces, since those namespaces are also shortened to just a few letters.

Another problem is the need to parse XML to extract the data. More and more companies are creating web applications that run within web browsers and heavily rely on JavaScript. These apps need to be able to run on multiple devices too. Unfortunately, not all browsers support parsing XML files and even those who do are a bit complex to use. With regular expressions it’s still possible to extract some data from the XML but if you need to fill a grid with 50 rows and 20 columns, things become real complex. And to solve this, developers started to send data to web applications as JavaScript instead of XML. This could then be executed and thus the data would load itself into memory. Since JavaScript objects are less bulky than the begin/end tags of XML elements, it made this new format very practical and thus JSON was born.

The birth of JSON also demanded a change in web services. Since web applications would call these services directly, it would be very clumsy if they have to set up SOAP messages and then parse the SOAP results. A newer, simpler style of web services arose, which uses the REST protocol. Of course, there are many other web service protocols but REST seems to become the new standard. Especially because it’s a simpler protocol that relies on the HTTP(s) protocol.

Of course, web applications have become more important these days because we’re getting more and more devices with all kinds of different operating systems, which all have web browsers. And, as I said, not all of those devices have a native XML parser built-in. They do support JavaScript though, and as a result it becomes quite easy to develop web applications for all devices which use data in JSON formats.

Of course, many devices also allow special platform-dependant apps that can be created with development tools for their specific platforms. For OS X and iOS-based devices you would use Objective C while you would use C++ or Java for Android devices. (Java is the preferred development platform for Android.) For Windows RT you would use .NET for Metro-style applications with either VB or C# as primary language. This makes it a bit difficult to develop software that runs on all three devices but there are several parties who have created compilers that will compile platformdependent executables from platform-independent code. Unfortunately, working with XML parsers still differs on all these platforms and those third-party compilers need to wrap their parsers around the built-in parsers of the underlying platform. That makes them a bit slow.

Since the number of operating systems have risen since the market starts getting more and more new devices, it becomes more difficult to keep a single standard that’s supported by all those systems. And the XML standard is quite complex so the different parsers might not all support the same things. In that regard, JSON is much simpler since these are just simple assignment statements. And these assignment statements are based on the Java syntax, which also happens to be similar to the C++, C# and Objective C syntax. The only difference with these languages is the fact that JSON puts the field names between quotes too, which you can’t do inside these languages.

So, XML is becoming less useful because it requires too much work to use. JSON makes data serialization simpler and is less bulky. Especially when developers are more focussing on web applications and apps for specific devices, the use of XML is in decline in favor of JSON and other solutions. But there’s one more reason why XML is in decline. And this is something within the .NET framework that’s called LINQ.

LINQ was implemented as a separate library for .NET version 3.5 but has become popular since then. Basically, LINK allows you to support data in a structured object and use simple queries to, or to execute transformations on extract data from those objects. This would be similar to XPath and XSLT but now it’s part of your development language, allowing you more choice in functions that you can apply to the data. This is especially important for date fields, since XML doesn’t work well with date formats. LINQ actually makes extracting data from object trees quite easy and can be used on an XML document if you’ve read this document in memory in a proper XDocument or XmlDocument object. Thus, the need for XSLT to transform data has disappeared since you can do the same in C#, VB, F# or Oxygene.

The result is that .NET developers don’t have to learn about XML anymore. Their .NET knowledge combined with LINQ is more than enough. Since .NET also allows serialization to and from XML formats, it’s also quite easy to read and write XML files in .NET. You can import an existing XSD file into your .NET application and have it converted to code, but since most XML data starts as objects that need to be stored in XML before serialization, you will often see that developers just define the objects and include attributes to tell if the object and its fields are elements or attributes, and have the serialization library use these object definitions to serialize it to and from XML. Thus, knowledge of XML schemas is not a requirement anymore.

Because .NET development made the dependency on XML knowledge almost obsolete, the popularity of XML is in decline. It’s still used quite often, but the knowledge that you need to do practical things with XML with XML tools is disappearing. And similar things are happening on other platforms. Java and PHP also started supporting LINQ queries. And, as a result, those environments can work on structured objects instead of XML data. Thus, XML is only needed if the data needs to be sent to some other process and even then, other formats might be chosen too.

In fact, many developers are less concerned about the data format that’s used for inter-process communication. The system is handling this for them and they just use a specific serialization library that does the bulk of the work for them. XML isn’t really declining, but less developers need knowledge about the XML format since development tools have nice wrappers around them that allow these developers to use XML without even realizing they’re using XML. It’s not XML that’s in decline. It’s the knowledge about XML that is in decline…