Betaalverzoek inzake CJIB

Once more some stupid spammer trying to get people to pay them lots of money. It was sent to my sister who could not understand how she had to pay so she asked me how. I quickly discovered that this is a big scam and told her so. And I’m posting it here to warn other people about this scam too and how scammers try new tricks every time hoping for the suckers who are scared enough to pay.

Since this scam was written in Dutch, I will continue in the Dutch language.


Clip

Mijn zus ontving vandaag deze email van het “CJIB” betreffende een verkeersboete van 155 euro. Het dreigt ermee dat haar bankrekening wordt geblokkeerd met ingang van 13 mei, wat dus al gebeurd zou zijn. Ze moet voor 19 mei betalen, dus op de dag dat ze de email ontving. En ja, dat is de manier waarop spammers proberen om hun slachtoffers mee onder druk te zetten zodat ze betalen zonder na te denken.

Wat belangrijk is, is hoe de spammers aanwijzingen geven om een prepaid credit card aan te schaffen om zo de boete mee te betalen. Vervolgens moet je naar een site toe, waar geeneens een domeinnaam aan hangt. Het is een URL met IP adres 153.122.39.197 en daarbinnen een folder. Daar zie je vervolgend een vrij kaal scherm met een betaalknop.

Clip_2Clip_3Clip_5Klik je vervolgens verder dan krijg ik met Google Chrome al een waarschuwing dat de site is geblokkeerd wegens phishing. Ik neem even het risico en kom bij het volgende plaatje. Daar moet de 3B pincode worden ingevuld, waarna de oplichter de gehele creditcard kan leeghalen. Wie uiteindelijk een 19-cijferig nummer invoert krijgt vervolgens een pagina te zien die aangeeft dat de betaling succesvol was (terwijl ik een willekeurig nummer gebruikte) en ik zal binnen drie tot 5 dagen bericht krijgen van de belastingdienst.

Belastingdienst?

Het bedrag van 155 euro komt mooi overeen met de hoogste waarde van de betreffende maatschappij. Gelukkig hebben ze al door dat er dergelijke nepmails over het Internet gaan zodat iedereen op Beltegoed Opwaarderen daar nog eens de waarschuwing over deze oplichterij te zien krijgt.

Clip_4

Jammer dat de waarschuwing onder de betaalknoppen staat en niet erboven, waar ze nog beter opvallen. Maar iedereen zou dit toch als een waarschuwing moeten zien. Hopelijk is het duidelijk genoeg maar er zullen altijd mensen zijn die in dit soort oplichterij trappen.

Hoe komt het dat er zoveel mensen in trappen? Dat is heel simpel. Dergelijke berichten worden vaak naar grote aantallen adressen verstuurd. Als 1% van de bevolking er in trapt en ze versturen het naar 100.000 adressen dan zijn dat toch al weer 1.000 slachtoffers. En dat maal 150 euro maakt het een winstgevende actie, maar wel illegaal. Gelukkig is het percentage slachtoffers nog veel lager dan 1% maar al zijn er 10 slachtoffers in die grote groep, het geld komt dan wel binnen met relatief weinig moeite.

Hoe kun je je wapenen tegen deze oplichters? Eigenlijk moet je daarvoor gewoon goed opletten en goed weten hoe bepaalde bedrijven en organisaties werken. Het CJIB zal echt niet via prepaid creditcards betaald willen worden. Het CJIB zal sowieso nooit via het Internet boetes proberen te innen.

Dergelijke constructies zijn vooral bedoeld om geld weg te sluizen zodat het slachtoffer er niet meer bij komt. Je bent het geld gewoon kwijt zodra je op deze manier hebt betaald. Ook de creditcard maatschappij kan het niet terugkrijgen omdat ze het beltegoed erop gebruiken om bijvoorbeeld een duur 06-nummer mee te bellen. Dan is de creditcard leeg en ligt het geld bij een telefoon maatschappij die het weer moet doorbetalen aan een bel-bedrijf. En van daar gaat het geld weer verder weg van het slachtoffer.

Wat ook van belang is, is dat de site nergens om mijn persoonlijke gegevens vraagt. Deze staan zelfs niet in de email. Het is gericht aan de bestuurder, zonder zelfs een nummer van een kentekenplaat te vermelden. Dat kunnen de oplichters ook niet want ze hebben deze gegevens niet. Als iemand een rekening per email verstuurt dan zou je toch meer gegevens in de email verwachten. Het gebrek aan deze persoonlijke gegevens is ook een waarschuwing.

Wie technisch iets handiger is kan ook nog eens naar de ‘headers’ van de email kijken om te bepalen waar de email vandaan komt. En dan blijkt dat de email afkomstig is van hetzelfde IP adres als de site zelf. Een adres dat ergens in Japan te vinden is. Mogelijk een Japanse computer die onderdeel is geworden van een botnet en dus misbruikt wordt zonder dat de eigenaar dit beseft. Om de oplichter te vinden is dit dus geen behulpzame manier. Daarvoor zul je het geld moeten volgen…

Maar sowieso moet je altijd oppassen met verzoeken tot betalen per email. Eigenlijk zou je dat standaard moeten weigeren, tenzij je zeker bent dat het iets betreft dat je nog moet betalen.

Nu nog even de volledige email zoals deze is ontvangen via de hotmail account van mijn zuster:

x-store-info:4r51+eLowCe79NzwdU2kRyU+pBy2R9QCj0/8P6fDMVumMo6iGJG5XQGQsGw4y+KC5jGdX6A7+/ZVHRw3c8psWXtc+cAfssqe5kw3LdG9RbC+kh049fg5aL5vFishJNonRedbn/JCR2Y=
Authentication-Results: hotmail.com; spf=none (sender IP is 153.122.39.197) smtp.mailfrom=cjibnoreply@cjib.nl; dkim=none header.d=cjib.nl; x-hmca=none header.id=cjibnoreply@cjib.nl
X-SID-PRA: cjibnoreply@cjib.nl
X-AUTH-Result: NONE
X-SID-Result: NONE
X-Message-Status: s1:n
X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0wO0Q9MjtHRD0yO1NDTD02
X-Message-Info: OR3oMfwJnYHF1wanhF69C9Yey20TK9h7x9GWXuv5yaEGAfYu81s5sUj6V3GqMLsbaFOGIxV4jNuK1YTPnnwB8khYxF5czLKOeqtp5CEeiwA6KP8+eQfiSR4aZ+C9AR+10UtHFivL+rY5J1BgXCW7aHs
+IXGFCGuG7VDEq8ZxsEs1ttSXkle85ecru4AU5KBKfNEdJylVvJENsulQeQGWmUjowK3sd7ew
Received: from vps1.cpanel.net ([153.122.39.197]) by BAY0-MC6-F21.Bay0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4900);
Fri, 16 May 2014 18:16:02 -0700
Received: from [62.140.132.229] (port=27929 helo=newran)
by vps1.cpanel.net with esmtpa (Exim 4.82)
(envelope-from <cjibnoreply@cjib.nl>)
id 1WlTE6-0002gc-Bo; Sat, 17 May 2014 10:15:51 +0900
Reply-To: <noreply@cjib.nl>
From: “Centraal Justitieel Incassobureau”<cjibnoreply@cjib.nl>
Subject: Betaalverzoek inzake CJIB
Date: Sat, 17 May 2014 03:15:51 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
boundary=”—-=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712″
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname – vps1.cpanel.net
X-AntiAbuse: Original Domain – hotmail.com
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID – [47 12] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain – cjib.nl
X-Get-Message-Sender-Via: vps1.cpanel.net: authenticated_id: newran/only user confirmed/virtual account not confirmed
Bcc:
Return-Path: cjibnoreply@cjib.nl
Message-ID: <BAY0-MC6-F21LjANJQ000b8ac21@BAY0-MC6-F21.Bay0.hotmail.com>
X-OriginalArrivalTime: 17 May 2014 01:16:02.0669 (UTC) FILETIME=[91B0C9D0:01CF716D]

This is a multi-part message in MIME format.

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: text/html;
charset=”Windows-1251″
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#FFFFFF leftmargin=5 topmargin=5 rightmargin=5 bottommargin=5>
<FONT size=2 color=#000000 face=”Arial”>
<DIV>
<IMG align=middle border=0 width=400 height=69 src=”cid:00E9BAC800C5$03195E81$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc”></DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
Geachte bestuurder,</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen voor het overtreden van een verkeersvoorschrift.</DIV>
<DIV>
Het openstaande bedrag is niet volledig op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.</DIV>
<DIV>
Daarom zullen wij de bank opdracht gegeven uw rekening te blokkeren per dinsdag 13 mei 2014.</DIV>
<DIV>
Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen in de informatie die het BKR over u ontvangt.</DIV>
<DIV>
Het blokkeren van rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkkeerd is met ingang 13-05-2014 voor een periode van vier werken.</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
Met de 3v online krediet kunt u online op onze website de betaling voldoen. U dient hieronder te klikken op<B><I> </B></I><I>3v credit kopen</I> .</DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
<A href=”http://beltegoedopwaarderen.nl/3v”><FONT color=#0000FF><B><U>3v</B></U></FONT></A><A href=”http://beltegoedopwaarderen.nl/3v”><FONT color=#0000FF><B><U> credit
kopen</B></U></FONT></A></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
Let op: nadat uw de 3v (prepaid credit) heeft gekocht dient u de 19 cijferige nummercode hieronder te activeren om de betaling te voldoen.</DIV>
<DIV>
Klik hieronder op <I>aanmaning betalen</I><B><I>.</B></I></DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<A href=”http://153.122.39.197/~newran/”><FONT color=#0000FF><B><U>Aanmaning betalen</B></U></FONT></A></DIV>
<DIV>
Het volledige bedrag van Eur 155,00 (inclusief kosten) moet uiterlijk 19-05-2013 worden betaald. Doet u dit niet, dan wordt u per 19-05-2014 geregisteerd bij BKR.</DIV>
<DIV>
Voorkom blokkade van uw rekening.</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
Hoogachtend,</DIV>
<DIV>
<IMG align=middle border=0 width=120 height=60 src=”cid:00C18EFDDDDC$00C87F7D$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc”></DIV>
<DIV>
Centraal Justitieel Incassobureau.</DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
</FONT>
</BODY></HTML>

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: image/jpeg;
name=”2007-04-05_handtekening.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <00C18EFDDDDC$00C87F7D$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc>

[SNIP – Some UUEncoded data]

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: image/jpeg;
name=”download.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <00E9BAC800C5$03195E81$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc>

[SNIP – Some UUEncoded data]

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712–

 

The FBI in Lithuania wants to pay me 15 million dollars…

 

 

 

I do love some of the spam messages I receive. Especially when the spammers try to pretend they’re the FBI or other important organisation and they want to pay me a few millions. And I can’t really imagine that some people are stupid enough to fall for this. Then again, if they send 5 billion of these messages, the chance is quite big for them to find an idiot or two willing to fall for this.

Those people must be even more brain-dead than the spammers…SpamThis is not a very expensive scam. They just ask for 420 USD instead of thousands of dollars. A payment for the ownership papers or whatever. And they tell me to stop being in contact with the other scammers, which is very good advise.

So? Well, it starts with Mrs. Maria Barnett from Canada. The address seems real, although it has been misused by plenty of other spammers. The address is actually used by an organisation with domain name standardchart.org and is registered by Joseph Sanusi. Too bad that name sounds a bit suspicious since there’s someone in Nigeria with the same name. (The governor of the Central Bank of Nigeria.) He is 75 and I don’t think he’s the spammer, so someone else either has the same name or they’re faking things even more. The domain name is registered but doesn’t seem to be linked to any site or server, because it’s pending a deletion.

Then they refer to Mr. Fred Walters of the FBI. Fred helped Maria to get their money from some Nigerian bank, and they got even a lot more. He even showed her a list of other beneficiaries and my name was on the list and I am eligible to get lots of money too. All I have to do is contact Fred on the email address of Steve Reed in Lithuania, who seems to work at super.lt, which is a Lithuanian website. I don’t really understand the language but Google Translate does. It seems to be an online book store. A strange place for the FBI. I would expect the CIA in that place instead.

Maria herself seems to work for Shaw, a Canadian internet shop. They sell televisions, phones and other stuff. So we have two shops in two different countries that are somehow related by some victim of a Nigerian 419 scam and a FBI agent.

Now, the email headers, visible at the bottom, show some more interesting connections. For example, I notice the name ‘Dealer.achyundai.com’, another chain in the spiderweb of the scammers. That domain is also pending deletion too. The IP address 67.211.119.59 seems to be down too, so it’s likely the scammers have already been taken down.

But this spam message just shows how dumb the spammers make their requests and yet people keep falling for it. If the story was more logical and the email addresses and domain names had actually been more real  then I could understand why people fall for this. But this?

Delivered-To: ********@********.***
Received: by 10.50.87.105 with SMTP id w9csp17960igz;
    Sat, 1 Feb 2014 05:42:38 -0800 (PST)
X-Received: by 10.50.80.75 with SMTP id p11mr1777051igx.19.1391262158192;
    Sat, 01 Feb 2014 05:42:38 -0800 (PST)
Return-Path: <mrs.mariabarnett@shaw.ca>
Received: from Dealer.achyundai.com ([67.211.119.59])
    by mx.google.com with ESMTPS id x1si3519252igl.27.2014.02.01.05.42.07
    for <********@********.***>
    (version=TLSv1 cipher=RC4-SHA bits=128/128);
    Sat, 01 Feb 2014 05:42:38 -0800 (PST)
Received-SPF: softfail (google.com: domain of transitioning mrs.mariabarnett@shaw.ca does not designate 67.211.119.59 as permitted sender) client-ip=67.211.119.59;
Authentication-Results: mx.google.com;
    spf=softfail (google.com: domain of transitioning mrs.mariabarnett@shaw.ca does not designate 67.211.119.59 as permitted sender) smtp.mail=mrs.mariabarnett@shaw.ca
Received: from User (unknown [207.10.37.241])
  by Dealer.achyundai.com (Postfix) with ESMTP id 02525A7FA30B;
  Sat, 1 Feb 2014 06:57:03 -0500 (EST)
Reply-To: <stevereed1@super.lt>
From: "Mrs. Maria Barnett"<mrs.mariabarnett@shaw.ca>
Subject: Make Sure You Read Now. 
Date: Sat, 1 Feb 2014 06:57:10 -0500
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html;
  charset="Windows-1251"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Message-Id: <20140201115704.02525A7FA30B@Dealer.achyundai.com>
To: undisclosed-recipients:;

One more spammer caught…

Well, it seems that a message about spam attracts other spammers. Fortunately you can also report spammers who try to spam through comments at SpamKlacht. And if the spammer or company mentioned by the spammer is located in the Netherlands, then they can take actions against them.

So, let’s display part of the report at the end of this post that I’ve received from SpamKlacht, which happens to be written in Dutch. (Sorry, but maybe Google Translate can help?)

In short, a french website has posted a Dutch message on a blog that’s mostly written in english. It’s likely that the servers from society26.com are hacked and misused to send this kind of spam. These spammers know that forum and blog spam is harder to trace and stop than regular spam by email. They also know that many blogs and forums don’t have very good systems against this kind of spam, although WordPress does an incredible job in stopping them.

What’s more interesting is that this message doesn’t contain an email address, phone number or even a URL to their own site. Most likely, that link would be www.euromovers.nl or that of one of their members. It’s not really helping much, unless people like me decide to look for them by using Google.

What actually happens is that the spammers are smart. They just pick up random texts from the Internet, in this case the About-page from Euromovers, they just shorten some of the paragraphs and use the text as their comment, hoping it somehow makes sense for the forum or blog administrators to let it pass. They know that if an administrator passes one spam message, it’s likely that the spammers account has become whitelisted and thus is allowed to post more comments. When that happens, the spammer will flood the blog or forum with spam.

With WordPress, it’s actually a practical way to bypass the spam filters. Fortunately, even though my site operates under a dutch domain name, its main language is english. As a result, I tend to consider comments in dutch a bit suspicious. But I also learned to just trust it’s spam filter, which hasn’t failed me yet.

The report from SpamKlacht:

U heeft een spam-melding geplaatst op spamklacht.nl, een website van de Autoriteit Consument & Markt. Dit document geeft een samenvatting van uw melding.

Spamklacht gemeld op  : 20-01-2014 09:43
Uw gegevens
Naam  : W.A. ten Brink
Adres  : xxxxxxxxxx
Postcode / plaats  : xxxx xx Amsterdam
Telefoonnummer  : xxxxxxxxxx
Gegevens van het mogelijke spambericht
Bericht ontvangen per  : Social Media, namelijk https://blog.wimtenbrink.nl/
Ontvangen op datum / tijd  : 19-01-2014 13:53
Ontvangen op adres  : Spamfilter heeft het tegengehouden.
Ontvangen van adres  : Verhuisbedrijf Euromovers uit Vlaardingen
Genoemd adres  : marita-cockett@gmail.com Www.solution26.com 87.98.172.16
Onderwerp  : Het betreft een bericht dat in mijn spamfilter van WordPress terecht is gekomen. Het bestaat uit drie delen, te weten de auteur, het bericht en een URL naar het bericht waar de spammer het probeerde te plaatsen.

[Author start]
Www.solution26.com
solution26.com/liens/?page=824
marita-cockett(at)gmail.com
87.98.172.16
[Author eind]

[Bericht start]
…… Verhuisbedrijf Euromovers uit VlaardingenVerhuisbedrijf
Euromovers uit Vlaardingen maakt deel uit van
het internationale netwerk van Euromovers International.
Dit netwerk bestaat uit hoog gekwalificeerde en betrouwbare
verhuisondernemingen in geheel Europa, de VS, Rusland, China, Australië
en Nieuw Zeeland. In Nederland is elk…….Bent u opzoek naar een professioneel
verhuisbedrijf dat werkt met ervaren verhuizers, professionele materialen, zelf vervoer
op maat regelt en werkt met een goede motivatie aan elke klus?
Kies dan voor de Verhuisbeweging, hét ideale verhuisbedrijf van Rotterdam en
omstreken. Wij zijn een erkent verhuisbedrijf dat zich door de jaren heen
heeft bewezen als betrouwbare en professionele verhuizer, daarom hebben wij ook een schadeverzekering gekregen, dus mocht er eventueel schade oplopen tijdens het verhuizen, geen punt!
Onze verzekering dekt de schade en betaald het aan u uit!
[Bericht eind]

One more spammer: Adobe!

I like to use email aliases for every online subscription and registration I have to fill out. I like this because it allows me to recognise if companies are going to spam me or not. I also make sure that any checkbox for extra mails that is checked will be unchecked. Unfortunately, not all companies care about that.

One of them is Adobe, well-known from it’s PFD reader but I also happen to use Adobe Lightroom, which requires an online registration. Which I had to fill in, else I would not be able to use the software properly. Okay, so I did. And I used an alias.

Today, I received an unreadable email because the images inside are blocked by my mail reader.  They seem to have given or sold my address to kieseentablet.nl who likes to spam many people with all kinds of garbage. I think they’re trying to sell me a DVD box in this message, but I’m not sure and don’t want to know. Viewing those images would mean that my mail reader has to contact their servers with a special code, and that code will validate my address.

I have reported it to SpamKlacht and I hope they will take action against this spammer and against Adobe. Adobe is just as guilty for not keeping my address safe. They violated my privacy by sharing that address with others.

I will show the headers of this email, though. And I hope most spam-filters will pick this up and add this spammer to the blacklist. They should blacklist Adobe too, in my opinion, because this pisses me off! I expect some small internet-companies will leak my address but Adobe is supposed to be a serious, big international company. They just don’t care about their customers, that is clear…

Delivered-To: xxxxxxxx@xxxxxxxx
Received: by 10.50.173.36 with SMTP id bh4csp113728igc;
    Mon, 13 Jan 2014 00:38:24 -0800 (PST)
X-Received: by 10.194.104.66 with SMTP id gc2mr1505781wjb.75.1389602303789;
    Mon, 13 Jan 2014 00:38:23 -0800 (PST)
Return-Path: <bnc-24-data_sendout_1389545845_715_57-74@bounce.kieseentablet.nl>
Received: from mta2.parfumvandaag-mail.nl (mta2.parfumvandaag-mail.nl. [178.32.7.217])
    by mx.google.com with ESMTP id md15si7043232wic.62.2014.01.13.00.38.23
    for <xxxxxxxx@xxxxxxxx>;
    Mon, 13 Jan 2014 00:38:23 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of bnc-24-data_sendout_1389545845_715_57-74@bounce.kieseentablet.nl designates 178.32.7.217 as permitted sender) client-ip=178.32.7.217;
Authentication-Results: mx.google.com;
    spf=pass (google.com: domain of bnc-24-data_sendout_1389545845_715_57-74@bounce.kieseentablet.nl designates 178.32.7.217 as permitted sender) smtp.mail=bnc-24-data_sendout_1389545845_715_57-74@bounce.kieseentablet.nl;
    dkim=pass header.i=@kieseentablet.nl;
    dmarc=pass (p=REJECT dis=NONE) header.from=kieseentablet.nl
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mta2.parfumvandaag-mail.nl (Postfix) with ESMTP id 16895163B348
  for <xxxxxxxx@xxxxxxxx>; Mon, 13 Jan 2014 09:38:23 +0100 (CET)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=kieseentablet.nl;
  s=default; t=1389602303; bh=Z5MpxKWITtojtkQ1ghnUMKSgLY4=;
  h=From:Reply-To:Subject:List-Unsubscribe:To:Date;
  b=o30KntUOp1TaT2j506DJmyK7Ak0hC2iWnPtEk+hDr6apIyYZyP3C1km805OO9c0Tb
   XnmzMnoyYn4XjgiFCStU2qKXZurqGGnr5dy2+J0b62I1dyHSISEVwvb2rfYW+3KRrX
   /dlIBtWM5mxPu7pencyad+BB8b9N+1coafAi6J/8=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="=_cc78254c8040f1935d8f257c8e3ed1ee"
From: "Welkomstgeschenken Kies een Tablet" <nieuwsbrief@kieseentablet.nl>
Reply-To: leden@kieseentablet.nl
Subject: U ontvangt de complete Penoza DVD box
List-Unsubscribe: ,<mailto:unsubscribe_data_sendout_29865@bounce.kieseentablet.nl?subject=unsubscribe_29865>
X-Slip-uID: 2011425
X-Slip-active: N
X-BeverlyMail-Recipient: xxxxxxxx@xxxxxxxx
To: xxxxxxxx@xxxxxxxx
Date: Mon, 13 Jan 2014 08:38:23 +0000
X-BeverlyMail-MTA: 74
Message-ID: <1389602303-567845345AB@kieseentablet.nl>

One week of spam…

Yesterday, I posted about comment spam in blogs. Today, I’m going to mention a few topics of spam messages I’ve received in just one week. Ti begin, I’ve received an email from the “Microsoft Partner Awareness Team” who doesn’t seem to have a Microsoft mail account but some address in Nicaragua. The topic is “Confirm Receipt” and in it they tell me that they celebrate some 30th anniversary and as a result, this team is giving away £1,864,000.00GBP to six lucky recipients. And I’m one of them and need to reply with name, address, telephone number, email address and nationality. A nice example of phishing.

Next, a message about Canadian Pharmacy Online, where I don’t need prescriptions. Well, I don’t need these drugs either.

And a message from “WhatsApp Messaging Service” notifying me about a new voicemail, even though I don’t have a WhatsApp account for this specific email address. Since the sender is from Russia, I’m not interested in listening. Even though they’ve sent me this message twice…

The next one is a very good one, since it’s from the Google+ Team and uses mail-noreply@googlemail.com as address. Seems legit, doesn’t it? Too bad Google Mail happens to be the same as GMail, so the spammer is using this free service to pretend to be Google. The attached PDF promises £ 950.000 to me as an award and all I have to do is fill in a form with name, address, telephone number, nationality, birth date, gender, occupation and email address. Definitely phishing!

Of course, most phishing emails will promise huge rewards to people, as the one I’ve received from Italy. Some investors have 375 million euro which they want to give away. These huge amounts just make it very clear it’s just fake.

Then some more pharmacy messages and other offers for all kinds of medicines and certain ‘blue pills’. Of course, this kind of spam is also very popular, apparently because one in a million people still decide to buy their drugs this way…

But there are more ways than offering money or selling drugs. I also received a spam message with a pretty woman in bikini. Her name is Valeriya and she lives in Russia and is rather shy at first. And she wants to be pen pals with me. Oh, my… Dating spam! Another trick to get people to offer personal details or even to trick them into sending money to this pretty girl. Or maybe just a fat guy who pretends to be a pretty girl, since that’s more common. Still, even if this girl was real, chances are that she’s just out to steal your wallet and everything else you have. By the way, Irina also wants to chat with me. She enjoys hiking and pottery.

Then an email in the German language offering me a method to win at roulette in some online casinos. Ah, the old gambling site spam. Fits with the other spam message which is written in Dutch and offers me a chance to win the jackpot. They even promise me 100 euro as a bonus when I subscribe. Or the one where they’ll give me 20 free lottery tickets while they claim I’ve officially subscribed to their mailing lists in the past. (Which I never did, since the specific account that received the spam isn’t used to subscribe to anything.)

Then some message which advises me which stocks I should buy on the stock market, since they’re about to become valuable. Sure, for the person who is selling them right now! If plenty of people start bidding, the price will go up from nearly worthless to a few pennies per stock. If they then manage to sell a million stocks, it’s easy money with a huge profit, in a way that’s mostly legal.

And sometimes you receive an email that looks just a bit gibberish, yet makes you curious. People tend to reply to those kinds of messages, asking the sender what’s going on here and what they meant by this message. And thus they confirm their email address is correct. And since many people add a signature to their emails, the sender will get to know a bit more about the recipient. If the recipient happens to work for some company and the company adds signatures, then the spammer might have enough information to pretend he’s that employee!

The emails from “USA TODAY News” are also interesting. Sent from an outlook.com address, it provides me information about losing weight. Apparently I’ve subscribed to their newsletter too (NOT!) and I can unsubscribe and thus confirm the correctness of my email address. Strangely enough, the unsubscribe link points to a Russian website. USA Today seems to be in Russia?

In short, I have three email accounts on my domain and an infinite number of aliases on my domain and a few other domains. I also have two old GMail accounts that I barely use but in total, I receive about 20 spam messages per day over all accounts, which Google nicely detects and filters for me. They’re annoying but Google takes much of the annoyance away. Handy, because I also receive about 60 to 100 legitimate emails per day, mostly from mailing lists.

All these spam messages were easily detected by Google and you can wonder if spam is really as profitable as it seems. But it’s the magic of big numbers that’s in the favor of spammers. If they’re sending one million messages, and only one percent reads the message then it’s still read by ten thousand people. If only one percent of those are responding with some information then they’ve collected the information of 100 people. And if one percent of those fall for their traps and the spammers earns a few thousands of euro’s then they’ve probably made a nice profit.

Basically, people should not respond to spam. They should recognise what spam looks like, which is why I’ve written this post. Do not even open spam just to check the contents since your mail reader might already offer spammers with some information. I am a trained professional and I know what I’m doing when I check spam. My browser is set up in a secure way, my antivirus software is always up-to-date and I am really careful with spam messages and I avoid mail readers that might send information back to the sender. Then again, I have more than 20 years of experience dealing with malware, viruses and spam. Don’t expect that you can do that even someone with 20 years of experience tries to avoid! Because I think education is important but I would have preferred to throw away all those messages without even a single look!

And another stupid spammer…

Many people complain about all the spam in their mailboxes but when you’re running a blog, forum or even a simple contact page where visitors can leave messages, you can still receive spam in some other forms. With Facebook and Twitter, for example, you might get invitations by people you don’t even know. With LinkedIn, this is a bit more difficult but it still has people attempting to connect to you so they can make all kinds of “interesting” offers to you.

But today I’ve received a comment spam on my post called “Dealing with deadlines” and it started like this:

{I have|I’ve} been {surfing|browsing} online more than {three|3|2|4} hours today,
yet I never found any interesting article like yours.
{It’s|It is} pretty worth enough for me. {In
my opinion|Personally|In my view},if all {webmasters|site owners|website owners|web
owners} and bloggers made good content as you did, the {internet|net|web} will be {much more|a
lot more} useful than ever before.|
I {couldn’t|could not} {resist|refrain from} commenting.
{Very well|Perfectly|Well|Exceptionally well} written!|
{I will|I’ll} {right away|immediately} {take hold of|grab|clutch|grasp|seize|snatch} your {rss|rssfeed} as I {can not|can’t} {in finding|find|to find}
your {email|e-mail} subscription {link|hyperlink} or {newsletter|e-newsletter} service.
Do {you have|you’ve} any? {Please|Kindly} {allow|permit|let} me {realize|recognize|understand|recognise|know}
{so that|in order that} I {may just|may|could} subscribe.

Well, that’s an interesting comment. (Full text here…) Basically, this is a script file that’s used by spammers to create random comments for blogs and forums. And normally, spammers will just use a selection of words and sentences from these script files to generate something a visitor might have written. And the many variants make it harder to detect as spam. Unless you’re giving the master script, of course, like this stupid spammer has done.

If I would allow this message, someone with a Canadian IP address (142.4.208.160) would be able to add more comment spams on my blog and might even flood fill it with spam, once they got their first approval. Of course, the spammer also used an email account (augustuscolangelo@freenet.de) from the German provider called Freenet and they have been used many times by spammers. They’ve taken steps to prevent spammers to send mass emails but that doesn’t stop spammers from doing comment spams like this one.

Also interesting is the fact that the spammer added a link to foot-en-direct-gratuit.sixsigmadss.com (Links to main site, not the spammers blog) which happens to be some blog on the site of an Indian company called “Six Sigma”. I wonder if this company even knows about this blog, that’s written in French. I guess they don’t know about it, but that their DNS information has been hijacked. Or maybe their servers are hacked.

So, what I like to do is visit RobTex to collect more information about what I’ve found. So far, it’s an interesting international spammer. Mail in Germany, spamming from Canada with a web server that’s owned by a company in India. RobTex tells me the shared host they use for the site is Enzu in the USA, which provides cloud services and more. They also use the DNS services of GoDaddy which does confuse me a bit. Why not use the DNS servers of Enzu?

Well, some further research tells me why. While Six Sigma uses GoDaddy as their host, the spammers have instead used Enzu to create their own website, which makes them appear legitimate. They’ve also moved the regular site to Enzu, and are probably redirecting visitors from there to the original website. (Or Six Sigma is supporting the spammer, which is also an option. I just don’t want to accuse them of this crime.) When I visit the Six Sigma website, it does seem as if someone has taken over control over their site. Much of it looks disabled, as if the hacker is just misusing the site for their own purposes. It looks like it’s been taken over two days ago by the hacker, yet they did not detect the hack at this moment. I hope they will be able to fix this fast, though.

Of course, there’s an even bigger risk here. Since the spammer seems to have hijacked their home site, he can play a man-in-the-middle attack. Every customer of them who enters their credentials to log in will tell this hacker about their credentials too. This is a serious thing. Spammers are often trying to do more than just send spam. They will try to collect more information to allow them to hack even more accounts.

There are a few things here that worry me. First of all, this Indian company that doesn’t seem to realize their site is hacked. Also, GoDaddy, who is supposed to be their host, isn’t hosting their main site. Also, Enzu doesn’t seem to realize that they’re hosting a site for an Indian company that uses the French language for a blog that seems filled with random articles from French/Canadian news sites. You could wonder if hosting companies should be able to check if strange things are happening to the accounts of their customers.

Yeah, I think you can blame hosting companies for all the spam on the Internet, simply because they’re not pro-active when suspicious changes are made to the accounts of their clients. If hosting companies take more care in selecting their clients, validating any account changes and don’t even tell their customers when their accounts seem to be hacked, then spam will just continue to cause problems.

Continue reading

Nigerian bankers are from China?

I just can’t help posting one more spam message here, as an example of how spammers run. This time, a very well-known Nigerian 419 spam message where the spammer is trying to collect sensitive information about those whom he’s spamming.

Interestingly enough, many people tend to share this information freely on the Internet already. With sites as Facebook and LinkedIn I would think spammers would not even need this information. Well, except for the bank account numbers, of course. And maybe the phone number.

So let’s look at this message, that seems to be Nigeria. Or China. Or Russia, if I read the mail headers.Nigerian SpamWell, what does it say? It’s about a contract or inheritance file that’s at some desk in Nigeria. I don’t have a clue what it’s supposed to do there, but they have it. Who? Well, The Central Bank of Nigeria, of course. (Yeah, that link goes to the real site!) It seems that I am dealing with some non-officials about this case and that’s supposed to be illegal. The Board of Directors held a meeting to give me a solution, though. They’re willing to pay me the $950,000.00 that’s in some online account which is supposed to be mine. I need to give some details to them which would allow me to log in to my account so I can transfer the money to a different account. And I must stop discussing about this with anyone else, so this post on my blog must be illegal.

Okay, I’m not stupid. The fact that Google dumped this in my spam folder is the first warning. The red warning above the post is the second warning. Even if I’m a complete idiot (and I sometimes am one) then these two warnings should trigger plenty of alarm bells, making sure I won’t respond to this. But I’m interested in the mail header too.

Nigerian Spam HeaderSure, first thing I’ve noticed is another warning: “domain of infocbn@cbn.com does not designate 178.75.0.110 as permitted sender“.

It was sent from Webasto, which happens to be a Russian company that creates air conditioning systems for automobiles. Maybe the Nigerian Board of Directors is in Russia?

And I need to send a reply back to an email address provided by the email services of the Chinese Yahoo website.

Also, even though they knew my email address (helpdesk@example.com), they did not know my name. Or anything else, even. But they seem to know that I’m dealing with non-officials, though.

So, am I dealing here with Russian Nigerians who live in China? Or Chinese Nigerians living in Russia? I don’t know. This is just spam and it’s too ridiculous to even consider believing it. I can’t understand that anyone would be fooled by something stupid like this, yet it happens. At least, it happens often enough for these spammers to continue their attempts. Just send a million of these messages and hope that an Idiot will respond to it. If one in a million people are idiots, they tend to have a reasonable chance of success.

Also interesting is the reference to CBN, which isn’t the Central Bank of Nigeria. It’s the Christian Broadcasting Network. Close enough, I guess.

The true Central Bank of Nigeria has an official warning about 419 scams on their website. A check with RobTex seems to confirm this site is the real website. The fact that it’s a .ORG domain still makes me a bit suspicious but fortunately, there’s also an official gov.ng site, which happens to be a bit slower. All this spam isn’t just annoying for me and other recipients, it’s also bad for the Nigerian government and their bank.

It amazes me that these Nigerian 419 scams still continue for more than a decade. Especially since these emails seem to be so extremely fake that I just wonder if people are just fooled by these spammers simply because they try to scam the spammers themselves. And in trying to do so, they just happen to give away too much real information.

The best response to these kinds of emails is to either ignore them or by warning others about these kinds of emails.