Betaalverzoek inzake CJIB

Once more some stupid spammer trying to get people to pay them lots of money. It was sent to my sister who could not understand how she had to pay so she asked me how. I quickly discovered that this is a big scam and told her so. And I’m posting it here to warn other people about this scam too and how scammers try new tricks every time hoping for the suckers who are scared enough to pay.

Since this scam was written in Dutch, I will continue in the Dutch language.


Clip

Mijn zus ontving vandaag deze email van het “CJIB” betreffende een verkeersboete van 155 euro. Het dreigt ermee dat haar bankrekening wordt geblokkeerd met ingang van 13 mei, wat dus al gebeurd zou zijn. Ze moet voor 19 mei betalen, dus op de dag dat ze de email ontving. En ja, dat is de manier waarop spammers proberen om hun slachtoffers mee onder druk te zetten zodat ze betalen zonder na te denken.

Wat belangrijk is, is hoe de spammers aanwijzingen geven om een prepaid credit card aan te schaffen om zo de boete mee te betalen. Vervolgens moet je naar een site toe, waar geeneens een domeinnaam aan hangt. Het is een URL met IP adres 153.122.39.197 en daarbinnen een folder. Daar zie je vervolgend een vrij kaal scherm met een betaalknop.

Clip_2Clip_3Clip_5Klik je vervolgens verder dan krijg ik met Google Chrome al een waarschuwing dat de site is geblokkeerd wegens phishing. Ik neem even het risico en kom bij het volgende plaatje. Daar moet de 3B pincode worden ingevuld, waarna de oplichter de gehele creditcard kan leeghalen. Wie uiteindelijk een 19-cijferig nummer invoert krijgt vervolgens een pagina te zien die aangeeft dat de betaling succesvol was (terwijl ik een willekeurig nummer gebruikte) en ik zal binnen drie tot 5 dagen bericht krijgen van de belastingdienst.

Belastingdienst?

Het bedrag van 155 euro komt mooi overeen met de hoogste waarde van de betreffende maatschappij. Gelukkig hebben ze al door dat er dergelijke nepmails over het Internet gaan zodat iedereen op Beltegoed Opwaarderen daar nog eens de waarschuwing over deze oplichterij te zien krijgt.

Clip_4

Jammer dat de waarschuwing onder de betaalknoppen staat en niet erboven, waar ze nog beter opvallen. Maar iedereen zou dit toch als een waarschuwing moeten zien. Hopelijk is het duidelijk genoeg maar er zullen altijd mensen zijn die in dit soort oplichterij trappen.

Hoe komt het dat er zoveel mensen in trappen? Dat is heel simpel. Dergelijke berichten worden vaak naar grote aantallen adressen verstuurd. Als 1% van de bevolking er in trapt en ze versturen het naar 100.000 adressen dan zijn dat toch al weer 1.000 slachtoffers. En dat maal 150 euro maakt het een winstgevende actie, maar wel illegaal. Gelukkig is het percentage slachtoffers nog veel lager dan 1% maar al zijn er 10 slachtoffers in die grote groep, het geld komt dan wel binnen met relatief weinig moeite.

Hoe kun je je wapenen tegen deze oplichters? Eigenlijk moet je daarvoor gewoon goed opletten en goed weten hoe bepaalde bedrijven en organisaties werken. Het CJIB zal echt niet via prepaid creditcards betaald willen worden. Het CJIB zal sowieso nooit via het Internet boetes proberen te innen.

Dergelijke constructies zijn vooral bedoeld om geld weg te sluizen zodat het slachtoffer er niet meer bij komt. Je bent het geld gewoon kwijt zodra je op deze manier hebt betaald. Ook de creditcard maatschappij kan het niet terugkrijgen omdat ze het beltegoed erop gebruiken om bijvoorbeeld een duur 06-nummer mee te bellen. Dan is de creditcard leeg en ligt het geld bij een telefoon maatschappij die het weer moet doorbetalen aan een bel-bedrijf. En van daar gaat het geld weer verder weg van het slachtoffer.

Wat ook van belang is, is dat de site nergens om mijn persoonlijke gegevens vraagt. Deze staan zelfs niet in de email. Het is gericht aan de bestuurder, zonder zelfs een nummer van een kentekenplaat te vermelden. Dat kunnen de oplichters ook niet want ze hebben deze gegevens niet. Als iemand een rekening per email verstuurt dan zou je toch meer gegevens in de email verwachten. Het gebrek aan deze persoonlijke gegevens is ook een waarschuwing.

Wie technisch iets handiger is kan ook nog eens naar de ‘headers’ van de email kijken om te bepalen waar de email vandaan komt. En dan blijkt dat de email afkomstig is van hetzelfde IP adres als de site zelf. Een adres dat ergens in Japan te vinden is. Mogelijk een Japanse computer die onderdeel is geworden van een botnet en dus misbruikt wordt zonder dat de eigenaar dit beseft. Om de oplichter te vinden is dit dus geen behulpzame manier. Daarvoor zul je het geld moeten volgen…

Maar sowieso moet je altijd oppassen met verzoeken tot betalen per email. Eigenlijk zou je dat standaard moeten weigeren, tenzij je zeker bent dat het iets betreft dat je nog moet betalen.

Nu nog even de volledige email zoals deze is ontvangen via de hotmail account van mijn zuster:

x-store-info:4r51+eLowCe79NzwdU2kRyU+pBy2R9QCj0/8P6fDMVumMo6iGJG5XQGQsGw4y+KC5jGdX6A7+/ZVHRw3c8psWXtc+cAfssqe5kw3LdG9RbC+kh049fg5aL5vFishJNonRedbn/JCR2Y=
Authentication-Results: hotmail.com; spf=none (sender IP is 153.122.39.197) smtp.mailfrom=cjibnoreply@cjib.nl; dkim=none header.d=cjib.nl; x-hmca=none header.id=cjibnoreply@cjib.nl
X-SID-PRA: cjibnoreply@cjib.nl
X-AUTH-Result: NONE
X-SID-Result: NONE
X-Message-Status: s1:n
X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0wO0Q9MjtHRD0yO1NDTD02
X-Message-Info: OR3oMfwJnYHF1wanhF69C9Yey20TK9h7x9GWXuv5yaEGAfYu81s5sUj6V3GqMLsbaFOGIxV4jNuK1YTPnnwB8khYxF5czLKOeqtp5CEeiwA6KP8+eQfiSR4aZ+C9AR+10UtHFivL+rY5J1BgXCW7aHs
+IXGFCGuG7VDEq8ZxsEs1ttSXkle85ecru4AU5KBKfNEdJylVvJENsulQeQGWmUjowK3sd7ew
Received: from vps1.cpanel.net ([153.122.39.197]) by BAY0-MC6-F21.Bay0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4900);
Fri, 16 May 2014 18:16:02 -0700
Received: from [62.140.132.229] (port=27929 helo=newran)
by vps1.cpanel.net with esmtpa (Exim 4.82)
(envelope-from <cjibnoreply@cjib.nl>)
id 1WlTE6-0002gc-Bo; Sat, 17 May 2014 10:15:51 +0900
Reply-To: <noreply@cjib.nl>
From: “Centraal Justitieel Incassobureau”<cjibnoreply@cjib.nl>
Subject: Betaalverzoek inzake CJIB
Date: Sat, 17 May 2014 03:15:51 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
boundary=”—-=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712″
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname – vps1.cpanel.net
X-AntiAbuse: Original Domain – hotmail.com
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID – [47 12] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain – cjib.nl
X-Get-Message-Sender-Via: vps1.cpanel.net: authenticated_id: newran/only user confirmed/virtual account not confirmed
Bcc:
Return-Path: cjibnoreply@cjib.nl
Message-ID: <BAY0-MC6-F21LjANJQ000b8ac21@BAY0-MC6-F21.Bay0.hotmail.com>
X-OriginalArrivalTime: 17 May 2014 01:16:02.0669 (UTC) FILETIME=[91B0C9D0:01CF716D]

This is a multi-part message in MIME format.

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: text/html;
charset=”Windows-1251″
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#FFFFFF leftmargin=5 topmargin=5 rightmargin=5 bottommargin=5>
<FONT size=2 color=#000000 face=”Arial”>
<DIV>
<IMG align=middle border=0 width=400 height=69 src=”cid:00E9BAC800C5$03195E81$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc”></DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
Geachte bestuurder,</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen voor het overtreden van een verkeersvoorschrift.</DIV>
<DIV>
Het openstaande bedrag is niet volledig op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.</DIV>
<DIV>
Daarom zullen wij de bank opdracht gegeven uw rekening te blokkeren per dinsdag 13 mei 2014.</DIV>
<DIV>
Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen in de informatie die het BKR over u ontvangt.</DIV>
<DIV>
Het blokkeren van rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkkeerd is met ingang 13-05-2014 voor een periode van vier werken.</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
Met de 3v online krediet kunt u online op onze website de betaling voldoen. U dient hieronder te klikken op<B><I> </B></I><I>3v credit kopen</I> .</DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
<A href=”http://beltegoedopwaarderen.nl/3v”><FONT color=#0000FF><B><U>3v</B></U></FONT></A><A href=”http://beltegoedopwaarderen.nl/3v”><FONT color=#0000FF><B><U> credit
kopen</B></U></FONT></A></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
Let op: nadat uw de 3v (prepaid credit) heeft gekocht dient u de 19 cijferige nummercode hieronder te activeren om de betaling te voldoen.</DIV>
<DIV>
Klik hieronder op <I>aanmaning betalen</I><B><I>.</B></I></DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV>
<A href=”http://153.122.39.197/~newran/”><FONT color=#0000FF><B><U>Aanmaning betalen</B></U></FONT></A></DIV>
<DIV>
Het volledige bedrag van Eur 155,00 (inclusief kosten) moet uiterlijk 19-05-2013 worden betaald. Doet u dit niet, dan wordt u per 19-05-2014 geregisteerd bij BKR.</DIV>
<DIV>
Voorkom blokkade van uw rekening.</DIV>
<DIV>
&nbsp;</DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
<B> </B></DIV>
<DIV>
Hoogachtend,</DIV>
<DIV>
<IMG align=middle border=0 width=120 height=60 src=”cid:00C18EFDDDDC$00C87F7D$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc”></DIV>
<DIV>
Centraal Justitieel Incassobureau.</DIV>
<DIV>
<B>&nbsp;</B></DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
&nbsp;</DIV>
</FONT>
</BODY></HTML>

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: image/jpeg;
name=”2007-04-05_handtekening.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <00C18EFDDDDC$00C87F7D$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc>

[SNIP – Some UUEncoded data]

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712
Content-Type: image/jpeg;
name=”download.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <00E9BAC800C5$03195E81$0100007f@uhxyhwczmgwjdgc>

[SNIP – Some UUEncoded data]

——=_NextPart_000_0040_01C2A9A6.59B75712–